Voorwaarden en vakantierooster

yogales

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij de yogalessen van Zinyoga.

Een abonnement voor de lessen is €36,-per maand of €70,- voor twee maanden. Graag overmaken vóór de eerste van de maand op NL39 ASNB 0781 2046 07, t.n.v. Zinyoga, o.v.v. je naam, maand, dag en tijdstip. In de schoolvakanties (zie onderstaand schema) en de maanden juli en augustus zijn er geen lessen.  Deze maanden zijn dan ook vrij van lesgeld. De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Bij ziekte, vakantie of andere afwezigheid wordt het lesgeld doorbetaald. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Indien je een les niet kan komen, kan je (in overleg en indien er plek is) de gemiste les in dezelfde week inhalen. 

De opzegtermijn is een maand. Opzeggen graag via de mail  vóór de eerste van de maand. De opzegtermijn geldt niet voor de eerste maand, je kunt dan uitproberen of de yogalessen bij je passen. 

Een strippenkaart voor 5 yogalessen is twee maanden geldig, een strippenkaart voor 10 yogalessen is vier maanden geldig. Graag het bedrag vóór aanvang van de lessen overmaken op bovenstaand rekeningnummer. Indien de les vol is hebben abonnementhouders voorrang in de les.

VAKANTIEROOSTER 2019-2020

Herfstvakantie21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie24 februari t/m 28 februari 2020
Meivakantie27 april t/m 8 mei 2020